Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

 • сумын онцгой комисс хуралдлаа.

  Сумын онцгой комисс 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр хуралдаж шинээр гарч байгаа корона вирусын талаар авах арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх ажлын  төлөвлөгөө гаргаж байгууллагын дарга эрхл

 • ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР МАНДАЛ БАГИ

    МАНДАЛ БАГИЙН МОЙЛТЫН АМНЫ ХЯСААНЫ АРЫН ЗАМ ЗАСВАРЫГ ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН.  ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 10,0 САЯ ТӨГРӨГ.

 • ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХӨДӨӨГИЙН 3

  АСГАТ, ШИВЭЭ, ИХ-УУЛ БАГТ ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ШИНЭЭР ГҮНИЙ ХУДАГ ГАРГАСАН. ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НИЙТ 45,0 САЯ ТӨГРӨГ.  

 • ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ЕБС-ИЙН Д

  ЕБС-ИЙН ДОТУУР БАЙРЫН БҮХ ТАСАГТ ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР МОДОН ШКАФ НИЙЛҮҮЛСЭН. ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 8,4 САЯ ТӨГРӨГ.

Хандалт

Санал асуулга

Тамхины хяналтын тухай хуулийг гуравдугаар сарын 1-ээс мөрдөж эхэллээ. Та үүнийг хэрэгжинэ гэж үзэж байна уу?
Facebook messenger