ЗДТГ-ын танилцуулга

  • 694

    ЗДТГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА...

    1990 оны Ардчилсан хөдөлгөөний дараа Монгол улсын Нийгэм улс төрийн тогтолцоо өөрчлөгдөж 1992 онд батлагдсан шинэ үндсэн хуулийн дагуу нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын бүтэц бүрэ...

Facebook messenger