ЗДТГ-ын танилцуулга

  • 604

    албан хаагчдын утасны жагсаалт ...

    ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ИХ-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ДУГААР, И-МЭЙЛ ХАЯГ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Баасанжав ЛХАГВАЖАВ  89268900 Засаг дарга Нянтайс...

  • 1216

    ЗДТГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА...

    1990 оны Ардчилсан хөдөлгөөний дараа Монгол улсын Нийгэм улс төрийн тогтолцоо өөрчлөгдөж 1992 онд батлагдсан шинэ үндсэн хуулийн дагуу нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын бүтэц бүрэ...

Facebook messenger