Бүтэц, зохион байгуулалт

  • 684

    ЗДТГ-ын бүтэц ...

    ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ЧИГ ҮҮРЭГ      НЯНТАЙСҮРЭНГИЙН АМАРАА Сумын Засаг дарга Албан тушаалын ангилал: Төрийн, Улс төрийн Чиг үүрэг: Сумын нутаг дэвсгэрт...

Facebook messenger