Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол

Төрөлх сумынхаа түүх шашны уламжлалт шүтээн гандан хийдийг сэргээн засварлах ажлыг эхлүүлээд байна.