ЗДТГ-ын даргын ажлын байр зарлагдлаа

Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын ЗДТГ-ын даргын ажлын байрны сонгон шалгаруулалт орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны Салбар  зөвлөлөөс томилсон  Сонгон шалгаруулах комисс, Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2017 оны  10 дугаар  сарын 10-ны өдөр  хүлээн авч бүртгэнэ.
Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 11 -ний өдөр зохион байгуулна.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг www.csc.gov.mn хаягаар орж мэдээлэл авна уу. Лавлах утас: 70383629