Соёлын төвийн эрхлэгчийн ажлын байр зарлагдав

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын  газарт 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны  10.00-13.00, 14.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч бүртгэнэ.
Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 сарын  17-ны өдөр зохион байгуулна.
Сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 70383629, 70383774 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авна уу.
Ажлын байранд тавигдах шаардлага болон бусад мэдээлэлийг http://www.csc.gov.mn хаягаар орж танилцана уу.