2017 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлага амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2017.10.07-ны өдрийн 09.00-14.00 цагийн хооронд 2017 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлагын үйл ажиллагааг зохион байгуулж 241 цэрэг татагдагчдаас 8 цэрэг тэнцэв.