35/10кВ-ын дэд станц шинээр барих, 0.4кВ 10 кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл хийгдэх