Ахмадуудын дунд зохион байгуулах урлаг спортын бага наадмын удирдамж гарлаа.