Ахмадаа хүндэлье арга хэмжээ

Ахмад настнаа хүндэлж эх үрсийн баярын тохиолдуулан олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн буянтай аав ээжүүдийг “Хүндэт эх”, “Хүндэт аав”, “Буянтай аав, ээж”-ээр өргөмжилж хүндэтгэл үзүүллээ.