Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг зохион байгуулав

Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээг  2019.05.23-ны өдөр нийт иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, ЕБС-ийн 6-12-р ангийн сурагчид хамрагдан нийтийн эзэмшлийн газар болон хогийн цэгийн орчим, Их-Уул уулын орчим цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулав.