Их-Уул суманд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2019 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт

Их-Уул суманд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар

2013-2019 онд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалт

2019-10-25

 

Сумын нэр

Багийн нэр

Хугацаа

Төсөл арга хэмжээний нэр

Санхүүжилт

Чанар

Гүйцэтгэгч

1

Их-Уул

Мандал баг

2013

Хүний эмчийн байр барих

6500000

сайн

Баян -Өндөр ХХК

2

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2013

Спорт заалны зураг төсөв

10000000

сайн

БА-ББ ХХК

3

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2013

Өвсний фонд бэлтгэл

5000000

сайн

 Лхан дуган хоршоо

4

Их-Уул

Асгат баг

2013

Арьс шир боловсруулах ажлын байр барих

6500000

Сайн

Бумант Ирээдүй хоршоо

5

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2013

Баяр наадам

9607000

сайн

Буман сор ХХК , ЗДТГазар ,  

 НИК ххк

6

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2013

Хүн малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, золбин нохой усгах

1000000

сайн

Иргэн П.Баянмөнх

7

Их-Уул

Их-Уул баг

2013

Мэдээллийн төв шинээр барих

6500000

сайн

Бумант Ирээдүй хоршоо

8

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2013

Цахилгааны шугам дэд өртөөний засвар

79200000

сайн

Нэмэх хасах ХХК

9

Их-Уул

Шивээ баг

2013

Мэдээллийн төв шинээр барих

6500000

сайн

Өндөр хөх -уул хоршоо

10

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2013

Хог тээвэр даваа засах,үер усны далан засах зориулалтаар авто хэрэгсэл нийлүүлэх

38500000

дунд

ТТН ХХК

11

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2013

Сумын хогийн цэг хумих,эрүүл ахуйн бүс тогтоох

8949000

сайн

Пик девлокмент ХХК

 

ДҮН

 

2013

 

178256000

 

 

1

Их-Уул

Шивээ баг

2014

Хонгорын даваа засвар

19994000

сайн

Пик девлокмент ХХК,

Хөөгийн асга хоршоо

2

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2014

Хог хаягдлыг ангилан ялгах

801500

дунд

Их-Уул Ундарга ТББ

3

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2014

Баяр наадам

5000000

сайн

Баян-Өндөр ХХК,  ЗДТГазар ,     НИК ххк

4

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2014

Нийтийн эзэмшлийн дэд бүтцийг сайжруулах  /Баярын талбай, морины бариа засвар /

10000000

сайн

АМУ-ОД ХХК, Халзан бүргэдэй хоршоо, Морин спорт уяачдын холбоо

5

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2014

Цахилгаан дамжуулах 04 квт-ын шугамын өргөтгөл,засвар

36700600

сайн

ДА ХОТ ХХК

6

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2014

Халаалтын тогоо шинэчлэх

84600000

сайн

РУТАН ХХК

7

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2014

Үерийн хамгаалалт хийх,замын эвдэрсэн хэсгийг засах,замын ус зайлуулах шуудуу засварлах

5000000

сайн

Пик девлокмент ХХК, Инжирт зам ХХК

 

ДҮН

 

2014

 

162096100

 

 

1

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2015

Шүдний эмчилгээ,үйлчилгээний иж бүрэн тоног төхөөрөмж авах

12050000

сайн

СҮКЭ ХОЛДИНГ ХХК

2

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2015

Баяр наадам

5000000

сайн

Хөвсгөл хонгор ХХК,  ЗДТГазар ,     НИК ХХК

3

Их-Уул

Мандал баг

2015

Худгийн мотор насос авах

2500000

сайн

Буянт дөрөө нуур хоршоо

4

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2015

Сумын төвийн камержуулалт

9512300

дунд

Оушнтехнологи солюшин ХХК

5

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2015

Замын тэмдэг,тэмдэглэгээ хашаа хаягжуулалт

6513300

дунд

Баялаг Их-Уул хоршоо

6

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2015

Цахилгаан дамжуулах 04 квт-ын шугамын өргөтгөл,засварын дутуу

31963700

сайн

ДА ХОТ ХХК

7

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2015

Гандангийн дэнжид гүн өрмийн худаг гаргах

15400000

сайн

Идэр -Чандмань ХХК

8

Их-Уул

Их-Уул баг

2015

Цагаан бургаст гүн өрмийн худаг гаргах

16000000

сайн

Идэр -Чандмань ХХК

9

Их-Уул

Шивээ баг

2015

Худгийн мотор насос авах

3000000

сайн

Буянт дөрөө нуур хоршоо

10

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2015

Нохой устгал

1000000

сайн

Буянт дөрөө нуур хоршоо

 

ДҮН

 

2015

 

102939300

 

 

1

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2016

Сургуулийн дотуур байр,хичээлийн  А байрны цонхыг вакум цонхоор солих

19500000

сайн

Сондоргоо ХХК

2

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2016

Баяр наадам

5000000

сайн

МЭЖИККРОУН ХХК,  ЗДТГазар ,     НИК ХХК

3

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2016

ЕБСургуульд жудо бөхийн дэвжээ авах

8000000

сайн

Сондоргоо ХХК

4

Их-Уул

Их-Уул баг

2016

Мал угаалгын ванн барих

5000000

сайн

Өндөр хөх -уул хоршоо

5

Их-Уул

Шивээ баг

2016

Багийн төвийг өргөтгөж , тохижуулах

9000000

сайн

Бумант Ирээдүй хоршоо

6

Их-Уул

Их-Уул баг  Шивээ баг Асгат баг Мандал баг

2016

Хөдөөгийн багуудад шаардлагатай худгийн мотор насос нийлүүлэх

9800000

сайн

Буянт дөрөө нуур хоршоо

7

Их-Уул

Асгат баг

2016

Бор шаам,Агуйт Гэдгэрт худаг засварлах

9000000

сайн

Хөөгийн асга хоршоо

8

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2016

Хогийн нэгдсэн цэгийг хашиж засвар хийх

4600000

сайн

Өндөр Хөх-Уул хоршоо

9

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2016-2017

Эмнэлгийн хог хаягдлын автоклав

15983000

сайн

СҮКЭ ХОЛДИНГ ХХК

8

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2017

Баяр наадам

5000000

сайн

Хөвсгөл аяны жолоо ХХК,  ЗДТГазар ,     НИК ХХК, Өндөр хөх уул хоршоо

 

ДҮН

 

2016-2017

 

90883000

 

 

1

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

Сумын ахмадын байранд нөхөн сэргээх эмчилгээний ор, массажны аппарат нийлүүлэх

3000000

сайн

СҮКЭ ХОЛДИНГ ХХК

2

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

СДЭмнэлэгт нөхөн сэргээх эмчилгээний ор нийлүүлэх

2000000

сайн

СҮКЭ ХОЛДИНГ ХХК

3

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

Хүүхдийн цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

3000000

сайн

Шидэт гал ХХК

4

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

ЗДТГазарт гамшгийн үед ус тээвэрлэх автомашин нийлүүлэх

9500000

дунд

Дөшган ХХК

5

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

Сумын баяр наадам

5000000

сайн

Хөвсгөл хонгор ХХК,  ЗДТГазар ,     НИК ХХК, Өндөр хөх уул хоршоо

6

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

ЕБС-ийн дотуур байранд хатуу эдлэл нийлүүлэх

6719600

сайн

Шидэт гал ХХК

7

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

Сумын төвийн нохой устгал

1000000

сайн

НИК ХХК, Иргэн Б.Эрдэнэбаяр

8

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

Хөдөөгийн багуудад худгийн мотор нийлүүлэх

2800000

сайн

Дөшган ХХК

9

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2018

Сумын төвийн худгуудад ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

6000000

сайн

Тэнгэрийн шугам ХХК

10

Их-Уул

Их-Уул баг

2018

Хүүхдийн цэцэрлэг,хүний эмчийн байр барьж ашиглалтанд оруулах

5000000

сайн

Их-Уул Таван эрдэнэ ХХК

11

Их-Уул

Мандал баг

2018

Халуун ус барьж ашиглалтанд оруулах

8676200

сайн

Буянт дөрөө нуур хоршоо

12

Их-Уул

Шивээ баг

2018

Багийн мэдээллийн төвийг гэрэл цахилгаантай болгох

5000000

сайн

Буман сор ХХК

13

Их-Уул

Асгат баг

2018

Багийн мэдээллийн төвийг засварлах

9500000

сайн

Хөөгийн асга хоршоо

 

ДҮН

 

 

 

67195800

 

 

1

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2019

СДЭмнэлэгт нярайн эмчилгээний аппарат нийлүүлэх

3600000

сайн

НУГАН ХХК

2

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2019

Сурагчдын дотуур байранд хувцасны шкаф нийлүүлэх

8400000

дунд

Хөх тэнгэр хөвсгөл ХХК

3

Их-Уул

Мандал баг

2019

Мойлтын амны хясааны зам засах

10000000

сайн

Буянт дөрөө нуур хоршоо

4

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2019

Сумын баяр наадам

5000000

сайн

Их цэц  ,  ЗДТГазар ,     НИК ХХК, Өндөр хөх уул хоршоо

5

Их-Уул

Шивээ баг

2019

Багт шинээр худаг гаргах

15000000

сайн

Хөвсгөл Геологи ХХК

6

Их-Уул

Асгат баг

2019

Багт шинээр худаг гаргах

15000000

сайн

Хөвсгөл Геологи ХХК

7

Их-Уул

Их-Уул баг

2019

Багт шинээр худаг гаргах

15000000

сайн

Хөвсгөл Геологи ХХК

8

Их-Уул

Сэлэнгэ баг

2019

Сумын төвийн нохой устгал

1000000

сайн

НИК ХХК ,  Мөрөн хот тохижилт үйлчилгээний төв ХХК

 

ДҮН

 

2019

 

73000000

 

 

 

Нийт дүн

 

2013-2019

 

674370200

 

 

 

 

 

 

Хянасан :  Засаг дарга                                Н.Амараа

 

Биелэлт гаргасан : Санхүүгийн албаны дарга                            С.Мягмарсүрэн