ОНХС-ийн хөрөнгөөр СДЭмнэлэгт нярайн эмчилгээний аппарат авлаа.

СДЭ-Т НЯРАЙН ШАРЛАГЫН АППАРАТ НИЙЛҮҮЛСЭН. ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 3,0 САЯ ТӨГРӨГ.