ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР МАНДАЛ БАГИЙН МОЙЛТЫН АМНЫ ХЯСААНЫ АРЫН ЗАМ ЗАСВАР

 

МАНДАЛ БАГИЙН МОЙЛТЫН АМНЫ ХЯСААНЫ АРЫН ЗАМ ЗАСВАРЫГ ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН. 
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 10,0 САЯ ТӨГРӨГ.