ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ЕБС-ИЙН ДОТУУР БАЙРЫН БҮХ ТАСАГТ МОДОН ШКАФ АВЛАА

ЕБС-ИЙН ДОТУУР БАЙРЫН БҮХ ТАСАГТ ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР МОДОН ШКАФ НИЙЛҮҮЛСЭН. ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 8,4 САЯ ТӨГРӨГ.