150 ХҮҮХДИЙН БАГТААМЖТАЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЭЛСЭН.