СХС-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны зардал батлагдлаа