6. 35 kв-ын цахилгаан дамжуулах дэд станцын нээлтийн үйл ажиллагааг 2019.05.31-нд зохион байгуулав.

720 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 35/10-ын дэд станц, 0.4, 10 кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил хийгдэж нээлтээ хийлээ.